lingkar kuasa

Pejabat yang baik dan jujur akan berkali-kali dijebak dan diancam untuk melindungi kepentingan penjahat dalam lingkar kuasa. Mereka biasanya memengaruhi keluarga, sanak saudara, dan kerabat...

More
  • 21/06/2018
  • 3