lingkar kuasa

Pejabat yang baik dan jujur akan berkali-kali dijebak dan diancam untuk melindungi kepentingan penjahat dalam lingkar kuasa. Mereka biasanya memengaruhi keluarga, sanak saudara, dan kerabat pejabat baik tersebut, untuk melumpuhkan hati pejabat baik tersebut. Penjahat dalam lingkar kuasa berupaya melanggengkan...

More
  • 21/06/2018