Film Pantjasila dan Walking Dead

“Kita hendak mendirikan satu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya tetapi semua buat semua. Inilah salah satu […]