Tag: Permen 5/2000

Kedaulatan Digital itu Utopis

Kedaulatan menurut kamus. kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi ada pada negara. Kalau kedaulatan rakyat, berarti…