Tag: partai

Hanya Sebuah Kejujuran

Bila tidak salah untuk menyatakan apa adanya tentang peristiwa yang terjadi, baiklah aku akan menyatakannya…